scoala slid satul jojusna primaria slid

AVIZ

  

AVIZ 

Primăria satului Cojuşna

anunţă prelungirea termenului limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist în Primăria s. Cojuşna

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/ Dosarul de concurs:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de     

   perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;  

e) certificatul medical, după caz;

f) cazierul judiciar 

data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs 30.04.2018

tel. de contact  – 023742238; adresa poştală – str. Mihai Viteazul, 225