scoala slid satul jojusna primaria slid

Anunț privind consultarea publică a proiectelor de decizii

Primăria Cojușna inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii după cum urmează:

 1. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului sătesc Cojuşna, adoptate la şedinţa anterioară.

 2. Cu privire la activitatea Primăriei Cojuşna în anul 2017 şi direcţiile prioritare de dezvoltare în anul 2018.

 3. Cu privire la executarea bugetului local al Primăriei s. Cojuşna, r-nul Străşeni, pentru anul 2017.

 4. Cu privire la activitatea Școlii de Arte Cojușna și Casei de Cultură Cojuşna în anul 2017.

 5. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate comemorării luptătorilor pentru Independenţa şi Integritatea RM și Zilei de la retragere a trupelor armate din Afganistan.

 6. Cu privire la modificarea deciziilor Consiliului sătesc Cojușna nr. 2.20/15 din 30.03.2017 și nr. 4.16/8 din 14.06.2017 „Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile după UAT Cojușna”.

 7. Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile după UAT Cojușna.

 8. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului sătesc Cojușna nr. 2.18 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor, proprietate a UAT Cojuşna, pasibile de privatizare/expunere la licitație publică cu strigare”.

 9. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate.

 10. Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului sătesc Cojușna nr. 7.4 din 07.12.2017 „Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale”.

 11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului sătesc Cojușna nr. 5.21 din 21.09.2017 „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal”.

 12. Cu privire la activitatea Comisiei pentru identificarea căilor de optimizare a activității ÎM „Salubr Cojușna”.

 13. Cu privire la aprobarea Programului de activitate pe trimestrul II al anului 2018.

 

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultării publice, pot fi expediate pînă la data de 22.03.2018, pe adresa s. Cojușna, r-nul Strășeni, str. M. Viteazul, 225, tel.: 023742238, sau pe poșta electronică primariacojusna@gmail.com.

     Proiectele de decizii pot fi accesate pe pagina oficială a Primăriei Cojușna: www.cojusna.md, secțiunea ,,Consiliul sătesc”/ ,,Proiecte de decizii”.