scoala slid satul jojusna primaria slid

Primăria satului Cojuşna anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef în Primăria s. Cojuşna.

Anexă

la Dispoziția nr. 41-p

din 21.07.2017

Primăria satului Cojuşna

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de contabil-şef în Primăria s. Cojuşna.

Scopul general al funcţiei: Gestionarea evidenţei contabile; utilizarea mijloacelor bugetare, întocmirea dărilor de seamă privind activitatea contabilă.

Sarcinile de bază:

1.​ Organizarea şi conducerea activității în cadrul contabilităţii;

2.​ Exercitarea evidenţei mijloacelor băneşti, integritatea şi utilizarea corectă a fondurilor fixe, a inventarului şi a obiectelor de valoare din cadrul Primăriei;

3.​ Generalizarea şi întocmirea dărilor de seamă trimestriale şi anuale; rapoartelor privind executarea bugetului sătesc;

4.​ Elaborarea proiectului bugetului local, a proiectelor de decizii şi dispozițiilor primarului pentru chestiunile cu caracter financiar;

5.​ Asigurarea examinării cererilor şi reclamaţiilor cetăţenilor; demersurilor consilierilor în problemele ce ţin de evidenţa şi utilizarea mijloacelor financiare din bugetul local şi în instituţiile publice din localitate;

6.​ Este responsabil de evidenţa actelor de revizii şi controale ale activităţii financiare;

7.​ Asigurarea perfecţionării continue a abilităţilor personale, precum şi a funcţionarilor din cadrul contabilităţii.

8.​ Îndeplinirea şi altor sarcini, prevăzute de lege sau încredinţate de către primar.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

​ deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

​ posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

​ neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.

Cerinţe specifice:

Studii: universitare de licenţă sau echivalente, în domeniul finanţelor şi evidenţei contabile.

Experienţă profesională: - minimum 3 ani în domeniul finanţelor.

Cunoştinţe:

-​ Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;

-​ Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet şi alte programe.

-​ Cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat, a limbii ruse la nivel avansat (citit, scris, vorbit);

Abilităţi:

- De management, planificare, organizare şi coordonare;

-​ De instruire, motivare şi control; De analiză şi sinteză;

-​ De lucru cu informaţia şi elaborare a documentelor;

-​ De comunacare corectă, coierentă şi eficientă (verbală şi scrisă);

-​ De aplanare a situaţiilor de conflict şi soluţionare a problemelor;

-​ De mobilizare şi desfăşurare a lucrului în echipă; De desfăşurare a negocierilor;

-​ De utilizare a mijloacelor tehnice de birou

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, capacitatea de a lucra în grup, idei noi, spirit de iniţiativă, respect faţă de oameni, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, rezistenţă, rezistenţă la efort şi stres, dezvoltare profesională continuă

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/ Dosarul de concurs:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

f) cazierul judiciar

data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs 10.08.2017

tel. de contact – 023742236; 023742238; adresa poştală – str. Mihai Viteazul, 225

persoana de contact – Svetlana Fulga