scoala slid satul jojusna primaria slid

Scoala de arte Cojusna

În anul 1988, la iniţiativa părinţilor, cu sprijinul profesorilor şi administraţiei publice locale, în s. Cojuşna, r-nul Străşeni, a fost deschisă Şcoala de Arte care, cu mare succes, activează pînă la moment.

Şcoala în cauză a devenit o instituţie cu istorie şi tradiţii, cu performanţe şi realizări, colectînd şi valorificînd tradiţiile autohtone, promovînd portul, bogăţia şi frumuseţea artei naţionale. În cei 25 ani de activitate au absolvit şcoala  circa 300 elevi, dintre care au devenit regizori, actori, muzicieni, arhitecţi şi pictori. Actualmente, activează 15 profesori, dintre care doi doctori în ştiinţe pedagogice, patru profesori cu gradul didactic I, doi profesori cu gradul didactic II. Aceşti profesori instruiesc şi educă circa 180 copii din sat, care au obţinut succese mari la diferite concursuri, festivaluri naţionale şi internaţionale. Şcoala de Arte dispune de o bază materială corespunzătoare: sediu separat, asigurat cu cazangerie autonomă la gaze naturale; instrumente muzicale; costume; auditorii amenajate.

  • Director al Şcolii de Arte Cojuşna,Tatiana Jereghi;
  • Tel: 0-237-43-255

m_scoala de arte cojusna 2

m_scoala de arte cojusna