scoala slid satul jojusna primaria slid

Componenta primariei

Primăria Cojuşna, structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale, unde activează: Viceprimari – 2; Funcţionari publici – 7, dintre care: secretar al consiliului, contabil-şef, specialişti în domeniul perceperii fiscale (2), contabilităţii (1), reglementării regimului proprietăţii funciare (1), tineretului şi sportului (1); contabil în contabilitatea centralizată (1);

Personal de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice (6).

 

Lista angajaților în Primăria Cojuşna

 

Nr. d/o Numele prenumele Funcţia deţinută Data, luna, anul naşterii

Adresa de la domiciliu

Nr. telefon la serviciu

1 Sergiu Jereghi Primar 01.10.1958 s. Cojuşna r. Străşeni 42-236
2 Igor Crăciun Viceprimar 22.08.1983 s. Cojuşna r. Străşeni 61-037
3 Svetlana Fulga Secretar al consiliului sătesc 24.06.1970 s. Cojuşna r. Străşeni 42-238
4 Margareta Bivol Contabil-şef 24.24.1982 s. Cojuşna r. Străşeni 42-406
5 Elena Manoli Contabil 30.01.1986 s. Cojuşna r. Străşeni 42-406
6 Elena Samoila Specialist 23.09.1968 s. Cojuşna r. Străşeni 42-406
7 Tudor Pascari Specialist 22.08.1962 s. Cojuşna r. Străşeni 43-362
8 Olga Repeduș Specialist 09.06.1987 s. Cojuşna r. Străşeni 43-362
9 Gheorghe Jereghi Specialist 19.10.1953 s. Cojuşna r. Străşeni 43-468
10 Natalia Mîndrescu Specialist 17.09.1983 s. Cojuşna r. Străşeni 43-468
11 Gheorghe Sîrbu Asistent social 08.05.1955 s. Cojuşna r. Străşeni 61-036
12 Elizaveta Bivol Asistent social 06.07.1985 s. Cojuşna r. Străşeni 61-036
13 Ana Vidraşcu Secretar- dactilograf 02.09.1954 s. Cojuşna r. Străşeni 42-238
14 Victor Tocarciuc Conducător- auto 23.06.1964 s. Cojuşna r. Străşeni

-