scoala slid satul jojusna primaria slid

Geografie

 

    •  Satul Cojuşna este situat în partea de Sud-Est a raionului Străşeni, la o distanţă de 10 km de centrul raional cu acelaşi nume şi la 15 km de or. Chişinău, capitala Republicii Moldova.
    • Staţia căii ferate este situată la o distanţă de 5 km de sat şi se numeşte staţia Vatra. Satul este amplasat în vecinătatea automagistralei Chişinău-Călăraşi-Ungheni şi este legat de acest traseu auto cu două drumuri.
    • Aria totală a pămînturilor, subordonate satului Cojuşna, constituie 2995 ha, inclusiv intravilanul 482 ha. Localităţile vecine ale satului sînt: satele Truşeni, Scoreni, oraşele Străşeni şi Vatra.
    • Relieful teritoriului este complicat, cu pante abrupte. Satul se extinde de la West la Est pe ambele maluri ale rîuleţului Cojuşna, afluientul din dreapta a rîului Bîc şi este situat pe trei coline, fiind întins pe o lungime de 6 km de la est la vest şi 4 km de la nord spre sud. Coasta dreaptă a văii rîuleţului se referă la expoziţia Nord-estică, panta abruptă 8-100, suprafaţa coastei este deluroasă cu caracter de alunecări de teren străvechi. Coasta stînga a văii rîuleţului Cojuşna, în partea de jos, este mai netedă şi mai puţin înclinată. Teritoriul satului este inclus în regiunea podişului din Moldova Centrală (Codrii).
    • Clima este caracterizată ca continentală moderată cu amplitudă majoră de oscităţi ale temperaturii aerului anuală, cu vară fierbinte şi iarnă relativ caldă. Astfel de climă continentală este condiţionată de îndepărtările ale suprafeţelor mari acvatice şi ale munţilor Carpaţi, care prezintă obstacol pentru pătrunderea maselor de aer umede de la  vest.

m_harta