scoala slid satul jojusna primaria slid

Deciziile consiliului

Aprilie 2018 

dec nr. 3.1 Propunerea subproiect (1)

dec nr. 3.2 asigurarea contribuției(2)

dec nr. 3.3 Agenția de implementare

dec nr. 3.4 Aprobarea proiect reparația drum

Martie 2018

nr. 2.1 executarea deciziilor

nr. 2.2 activitatea primariei 2017

nr. 2.3 executarea buget 2017

nr. 2.4 activitatea Casei de culturi  și școlii de Arte

nr. 2.5 acțiuni Transnistria

nr. 2.6 modificarea dec. înregistrarea bunurilor

nr. 2.7 înregistrarea bunurilor imobile 2018

nr. 2.8 modif dec 2.18 lista bunuri pasibile

nr. 2.9 casare bunuri

nr. 2.10 modif taxa local__

nr. 2.11 modificare plan zonal

nr. 2.12 activit comisiei pe activitatea  M Salubr Cojușna

nr. 2.13 program trimestru

nr. 2.14.15 licitație arenda__

nr. 2.14.16 licitație

nr. 2.14.17 licitație

nr. 2.14.18 licitație

 nr. 2.14.19 licitație

Anexa la dec 2.13 program trimestru

 

Februarie 2018

nr. 1.1 repartizarea soldului si rectificarea bugetului

nr. 1.2 notificare Oficiu dec 7.19.7 din 07.12.2017

nr. 1.3 notificare Oficiu dec 7.19.8 din 07.12.2017

ordinea de zi

Decembrie 2017 

nr. 7.1 executarea deciziilor

nr. 7.2 aprobarea bug 1 lectura.doc2018

nr. 7.3 aprobare impozit funciar…

nr. 7.4 aprobare taxa local__

nr. 7.5 aprobare pl și folosirea patrimoniu

nr. 7.6 aprobare plati servicii

nr. 7.7 corelarea. rectificarea buget

nr. 7.8 aprobare buget 2 lectura2018

nr. 7.9 plata urbanism

nr. 7.10 aprobare progr. lucru ri publice

nr. 7.11 program rabia

nr. 7.12 evaluarea fpc.

nr. 7.13 aprobare grafic concedii

nr. 7.14 casare bunuri

nr. 7.15 cadastru funciar

nr. 7.16 înregistrarea bunurilor imobile 2017

nr. 7.17 modif dec 2.18 lista bunuri pasibile

nr. 7.18 aprobare program trimestru

nr. 7.19.10 licitație

nr. 7.19.11 licitație

nr. 7.19.12 licitație

nr. 7.21 aprobare Plan local anticorupție

anexa_nr._1_la_dec._nr._7.4_taxa_locala

anexa_nr._2_la_dec._nr._7.4_taxa_locala

Anexa_la_dec._nr._7.10_Programul_lucr

Anex_la_dec._nr._7.14_Lista_bunuri_pentru_casare

Anexa la dec. nr. 7.15 Cadastru Funciar

Anexa la dec. nr. 7.18 Program trimestrial

Anex_la_dec._nr._7.21_Planul_de_actiuni_anticoruptie

Octombrie 2017 

nr. 6.1 rectificarea buget 2017

nr. 6.2 asistenta juridică Consiliul satesc Cojușna

nr. 6.3 abrogare 5.12 formarea bunului imobil prin separare

nr. 6.4 modificare 5.23 reprezentant judecata

nr. 6.5 modificare regimul grădiniţe 2017

nr. 6.6 notificare Oficiu dec 5.20.2 din 21.09.2017

nr. 6.7 raelizarea masei lemnoase de la tăierea plopilor

Septembrie 2017 

Anexă la dec 5.19 program trimestru

nr. 5.1 executarea deciziilor

nr. 5.2 pregatirea de an de studii

nr. 5.3 regimul de lucru pentru grădiniţe

nr. 5.4 plata pentru studii şc. arte

nr. 5.5 indemnizaţie de conduc instituţii

nr. 5.7 casare bunuri

nr. 5.8 tăierea plopi gradinita, combinat

nr. 5.9 aprobare regulament activitatea de comert

nr. 5.10 modificare formațiuni de pompieri

nr. 5.11 trecerea teren in alt domeniu

nr. 5.12 formarea bunului imobil prin separare

nr. 5.13 iniițierea formării bunurilor imobile

nr. 5.14 înregistrarea bunurilor imobile

nr. 5.15 modif dec 2.18 lista bunuri pasibile

nr. 5.16 identif teren pentru Poligon deşeuri.

nr. 5.17 obligarea cet. de a resp, regul. prot. med

nr. 5.18 activit comisiei pe activitatea Vias comunal

nr. 5.19 program trimestru

nr. 5.20.8 licitaţie

nr. 5.20.9 licitaţie

nr. 5.20.10 licitaţie

nr. 5.20.11 licitaţie

nr. 5.20.12 licitaţie

nr. 5.20.13 licitaţie

nr. 5.20.14 licitaţie

nr. 5.20.15 licitaţie

nr. 5.20.16 licitaţie

nr. 5.20.17 licitaţie

nr. 5.20.18 licitaţie

nr. 5.20.19 licitaţie

nr. 5.20.20 licitaţie

nr. 5.20.21 licitaţie locațiune

nr. 5.21 aprobarea Plan Urbanistic zonal

nr. 5.22 abrogarea dec. de reprezentant în judecata

nr. 5.23 desemnarea reprezentant judecata

nr. 5.24 modificare plata consilieri

Decizii iunie 2017

Decizie nr. 4.1  din 14.06.2017 Cu privire la executarea deciziilor

Decizie nr. 4.2 din 14.06.2017 Cu privire la activitatea Sector de poliție

Decizie nr. 4.3 din 14.06.2017 Cu privire la  modificare dec 7.5 din 15.12.2016

Decizie nr. 4.4 din 14.06.2017 Cu privire la  notificare Oficiu dec 3.5 din 28.04.2017

Decizie nr. 4.5din 14.06.2017 Cu privire la  notificare Oficiu dec 2.20.11 din 30.03.2017

Decizie nr. 4.6 din 14,06.2017 Cu privire la tarif canalizare Vias comunal

Decizie nr._4.7 din 14.06.2017 Cu privire la _rectificarea_buget

Decizie nr._4.8_din 14.06.2017 Cu privire la aprob_norme_consum_combustibil

Decizie nr. 4.9 din 14.06.2017 Cu privire la  casare bunuri

Decizie nr. 4.10 din 14.06.2017 Cu privire la  îndeplinire program rabia nr. 4.9 casare bunuri

Decizie nr. 4.11 din 14.06.2017 Cu privire la constituire comis adm si aprob regulament

Decizie nr. 4.12 din 14.06.2017 Cu privire la  constituire consil drep copii si aprob regulament

Decizie nr. 4.12 . din 14,06.2017 Cu privire la constituire consil drep copii si aprob regulament-1

Decizie nr. 4.13 din 14.06.2017 Cu privire la aprob regulament constat incalcari

Decizie nr. 4.14  din 14.06.2017 Cu privire la alocarea resurselor financiare

Decizie nr. 4.15 din 14.06.2017 Cu privire la program trimestru

Anexa la dec 4.15 din 14.06.2017 Cu privire la  program trimestru

Decizie n r. 4.16.9 din 14.06.2017 Cu privire la  licitaţie v-c

Decizie nr. 4.16.10 din 14.06.2017 Cu privire la  licitaţie v-c

Decizie nr. 4.16.11 din 14.06.2017 Cu privire la  licitaţie v-c

Decizie nr. 4.16.12 din 14.06.2017 Cu privire la licitaţie v-c

Decizie nr. 4.16.13 din 14.06.2017 Cu privire la  licitaţie v-c

Decizie nr. 4.16.14 din 14.06.2017 Cu privire la  licitaţie v-c

Decizie nr. 4.16.15 din 14.06.2017 Cu privire la licitaţie v-c

Decizie nr. 4.16.16 din 14.06.2017 Cu privire la licitaţie v-c

Decizie nr. 4.16.17 din 14.06.2017 Cu privire la  licitaţie v-c

Decizie nr. 4.16.18 din 14.06.2017 Cu privire la  licitaţie arendă

Decizie nr. 4.16.19 din 14.06.2017 Cu privire la licitaţie locațiune

Decizie nr. 4.17 din 14.06.2017 Cu privire la modificarea dec 2.18 aprob list bun pas priv

Decizie nr. 4.18 din 14.06.2017 Aprobarea text cerere scutire plata gradinița

Anexa la dec 4.18  din 14.06.2017 Cu privire la scutire gradinita

 

Decizii Aprilie 2017

DECIZIE nr. 3.1 din 28.04.2017 Cu privire la corelarea bugetului Primăriei Cojuşna pentru anul 2017

DECIZIE nr. 3.2 din 28.04.2017Cu privire la rectificarea bugetului al Primăriei Cojușna pentru anul 2017

DECIZIE nr. 3.3 din 28.04.2017 Cu privire la menționare

DECIZIE nr. 3.4 din 28.04.2017 Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului sătesc Cojușna nr. 8.2 din 27.12.2016

DECIZIE nr. 3.5 din 28.04.2017 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului sătesc Cojușna nr. 2.6 din 30.03.2017

DECIZIE nr. 3.6.1 din 28.04.2017Cu privire la inițierea formării bunurilor imobile separate cu întocmirea

anexa 1 la dec 3.1 bug local 2017

anexa 2 la dec 3.1 bug local 2017

 

Decizii Martie 2017

DECIZIE nr. 2.1 din 30.03.2017 Cu privire la executarea deciziilor Consiliului sătesc Cojuşna, adoptate la şedinţa anterioară

DECIZIE nr. 2.2 din 30.03.2017 Cu privire la activitatea Primăriei Cojuşna în anul 2016 şi direcţiile

DECIZIE nr. 2.3 din 30.03.2017 Cu privire la executarea bugetului local al Primăriei s. Cojuşna, r-nul Străşeni, pentru anul 2016

DECIZIE nr. 2.4 din 30.03.2017 Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal al Primăriei Cojuşna

DECIZIE nr. 2.5 din 30.03.2017 Cu privire la repartizarea soldului şi alocarea resurselor financiare

DECIZIE nr. 2.6 din 30.03.2017 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului sătesc Cojușna nr. 6.7 din

DECIZIE nr. 2.7 din 30.03.2017 Cu privire la modificarea anexei nr. 2 a deciziei

DECIZIE nr. 2.8 din 30.03.2017 Cu privire la stabilirea plăților pentru certificatul de urbanism

DECIZIE nr. 2.9 din 30.03.2017 Cu privire la modul de folosință a patrimoniului public

DECIZIE nr. 2.11 din 30.03.2017 Cu privire la constituirea Formațiunii binevole de pompieri

DECIZIE nr. 2.13 din 30.03.2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru acordarea

DECIZIE nr. 2.14 din 30.03.2017 Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Chişinău, Cancelaria de Stat a RM

DECIZIA nr. 2.15 din 30.03.2017 Cu privire la acţiunile de profilaxie a rabiei

DECIZIE nr. 2.16 din 30.03.2017 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate

DECIZIE nr. 2.18 din 30.03.2017 Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a UAT Cojuşna

DECIZIE nr. 2.19 din 30.03.2017 Cu privire la aprobarea Programului de activitate pe trimestrul II al anului 2017

DECIZIE nr. 2.21 din 30.03.2017 Cu privire la aprobarea alocărilor efectuate prin Dispozițiile primarului

DECIZIE nr. 2.10 din 30.03.2017 Cu privire la aprobarea Acordului de donație a autospecialei de intervenție la incendiu

DECIZIE nr. 2.17 din 30.03.2017 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de canalizare

Anexa la dec 2.19 program trimestru

 

Decizii Decembrie 2016

Decizie nr. 7.1 executarea deciziilor

Decizie nr. 7.2 aprobarea bug 1 lectura

Decizie nr. 7.3 aprobare impozit funciar…

Decizie nr. 7.4 aprobare taxa locală

Decizie nr. 7.5 aprobare plăţi folosirea patrimoniu

Decizie nr. 7.6 aprobare plati servicii varianta fara mine

Decizie nr. 7.7 rectificare si corelare buget

Decizie nr. 7.8 aprobare buget 2 lectura

Decizie nr. 7.9 notificare Oficiu dec 5.18.2

Decizie nr. 7.10 demers SRL Vias Comunal

Decizie nr. 7.11 modificare tarif deseuri

Decizie nr. 7.12 evaluarea fpc.

Decizie nr. 7.13 aprobare grafic concedii

Decizie nr. 7.14 aprobare progr. lucrări publice

Decizie nr. 7.15 aprobare program trimestru

Decizie nr. 7.16.8 licitaţie

Anexe

Anexa 1 la dec. 7.8 bug local 2017

Anexa 2 la dec. 7.8 bug local 2017

Anexa 5 la dec. 7.8 bug local 2017

 

Decizii

Sedinta-extraordinara-a-consiliului-satesc-cojusna-din-25-10-2016-ordinea-de-zi

Anexa-1-la-decizia-nr-6-4-corelare-buget

Anexa-2-la-decizia-nr-6-4-corelare-buget

Anexa-3-la-decizia-nr-6-4-corelare-buget

Anexa-4-la-decizia-nr-6-4-corelare-buget

DECIZIE nr-6-1-propunerea-subproiect

DECIZIE nr-6-2-asigurarea-contributie-subproiect

DECIZIE nr-6-3-agentia-de-implementare-subproiect

DECIZIE nr-6-4-corelarea-buget-2016

DECIZIE nr-6-5-propunerea-subproiect-drum-stadion

Deciziile consiliului mai 2016

Decizie nr. 2.2 odihna copiilor vara

Decizie nr. 2.3 activitatea Comisiei administrative

Decizie nr. 2.4 activitatea Comisiei minori

Decizie nr. 2.5 activitatea Comisiilor consultative de specialitate

Decizie nr. 2.6 regimul de activitate a intreprinderilor comerciale

Decizie nr. 2.7 activitatea ruta Cojusna Chisinau

Decizie nr. 2.8 activitatea ruta locala Cojusna

Decizie nr. 2.9 delegare reprez concurs directori institutii

Decizie nr. 2.10 actualizarea plan strategic

Decizie nr. 2.12 taxa locala

Decizie nr. 2.13 program trimestru

Decizie nr. 2.1 executarea deciziilor

Decizie nr. 2.11 tarif canalizare Vias comunal sistat

Decizie nr. 2.14.15 licitatia

Decizie nr. 2.15 parteneriat public privat

Deciziile consiliului martie 2016

Anexa 1 la Regulament autoturis telefoane

Anexa 1 la regulament Casa de Cultura

Anexa 2 la Regulament autoturism telef

Anexa 2 la Regulament Casa de Cultura

Anexa 3 la Regulament autoturism telef

Anexa la dec 1.19 program trimestru

Anexă la dec 1.7 lista agenţi econom

Anexă la dec 1.15 casare

Nota inform utilizare autoturisme, telefoanelor in scopuri de serviciu

Nota informativa executarea deciziilor

Notă informativă casarea bunurilor 2016

Notă informativă executarea buget

Notă informativă reducerea unitati Casa de Cultura

Decizie nr. 1.1 executarea deciziilor

Decizie nr. 1.2 reducere unit casa de cultura

Decizie nr. 1.3 regulament CC

Decizie nr. 1.4 plata urbanism

Decizie nr. 1.5 Regulament utiliz eutoturism telef

Decizie nr. 1.6 rectificare buget

Decizie nr. 1.7 modif taxa locală

Decizie nr. 1.8 activitatea Salubr

Decizie nr. 1.9 regulament licitatie

Decizie nr. 1.10 regulament cimitire

Decizie nr. 1.11 executarea buget 2015

Decizie nr. 1.12 activitatea primariei 2015

Decizie nr. 1.13 repartizarea soldului 2015

Decizie nr. 1.14 0.25 cota asistentă medicală

Decizie nr. 1.15 casare bunuri

Decizie nr. 1.16 Comisie privatizare

Decizie nr. 1.17 cotizatie Congresul APL

Decizie nr. 1.18 notificare Oficiu alocare gimnaziu

Decizie nr. 1.19 program trimestru

Decizie nr. 1.21 tarif canalizare Vias comunal

Decizie nr. 1.22 tarif deseuri Salubr

Raport primarul 2016

Regulament autoturisme telefoane de serviciu

Regulament Casa de Cultură

Regulament cimitir

Regulament licitatie

Deciziile consiliului decembrie 2015

Anexa la dec. 7.16 Programul lucr publ

Anexa la dec. 7.20 program trim

Anexa nr. 1 taxa locala noua

Anexa nr. 2 taxa locala Lista ag. econ.

Anexă nr. 1

Regulament gaze

Decizie nr. 7.1 aprob bug 1 lectură

Decizie nr. 7.2 impozit

Decizie nr. 7.3 reglementarea depunerii cererilor la consiliu

Decizie nr. 7.4 locatiune gimnaziu

Decizie nr. 7.5 plăţi folosirea patrimoniu nr. 7.6 servicii

Decizie nr. 7.7 rectificare buget

Decizie nr. 7.8 buget 2 lectura

Decizie nr. 7.9 notificare Oficiu vice

Decizie nr. 7.10 notificare Oficiu dec 6.17.12

Decizie nr. 7.11 ştatele primariei

Decizie nr. 7.12 evaluarea fpc.

Decizie nr. 7.13 ştatele Casa de cultura

Decizie nr. 7.14 activitatea Salubr

Decizie nr. 7.15 modificare dec. 1.7 Vias comunal

Decizie nr. 7.16 progr. lucrări publ

Decizie nr. 7.17 program rabia

Decizie nr. 7.18 înfrăţire Chirsova

Decizie nr. 7.19 act de informatie incetare mandat Beșliu

Decizie nr. 7.20 regulament gaze

Decizie nr. 7.21 program trimestru

Decizie nr. 7.23 taxa locală

Decizie nr. 7.24 plata consilieri

 

Deciziile consiliului septembrie 2015

Anexă la dec 6.12 lista agenţi econom

Anexă la dec 6.16 program trim

Decizie nr. 6.1 pregatirea de an de studii

Decizie nr. 6.2 indemnizaţie de conduc instituţii

Decizie nr. 6.3 repartizare sold si rectif buget

Decizie nr. 6.4 regimul grădiniţe 2014

Decizie nr. 6.5 plata studii şc. arte

Decizie nr. 6.6 comisii de pe linga primarie

Decizie nr. 6.7 comis licitatie. taxa licitaţie

Decizie nr. 6.8 reprezentant judecata

Decizie nr. 6.9 notificare Oficiu dec 2.9

Decizie nr. 6.10 notificare Oficiu dec 2.19.17

Decizie nr. 6.11 casare

Decizie nr. 6.12 modif taxa locală

Decizie nr. 6.13 delegare reprez concurs director gradinita

Decizie nr. 6.14 delegare înfrăţiri

Decizie nr. 6.15 modif proiect org terit traseu

Decizie nr. 6.16 program trimestru

Decizie nr. 6.18 tarif apă.canalizaţie