scoala slid satul jojusna primaria slid

Proiecte de Decizii

Iunie 2018

Aviz consultari publice

ordinea de zi

nr. 4.1 executarea deciziilor

nr. 4.2 pregatirea de an de studii

nr. 4.3 odihna copiilor vara

nr. 4.4 repartizarea soldului 2018

nr. 4.5 notificare Oficiu dec 2.14.1 din 22.03.2018 (1)

nr. 4.6 notificare Oficiu dec 2.14.2 din 22.03.2018 (2)

nr. 4.7 aprobare dona__ie laptop Gr. 2

nr. 4.8 aprobare proiect mobila Rom__nia

nr. 4.9 scrisoare AGP. camere de filmat

nr. 4.10 repartizarea profitului __M Salubr Coju__na

nr. 4.11 proiectarea __i reconstruc__ia garajului prim__riei

nr. 4.12 lista str__zilor

nr. 4.13 activitatea Vias comunal

nr. 4.14 formarea bunurilor imobile 21.06.2018 doc

nr. 4.15 delimitarea __i stabilirea hotarelor 2018doc

nr. 4.16 __nregistrarea bunurilor imobile 2018

nr. 4.17 modificarea lista bunuri pasibile 21.06. 2018 doc

nr. 4.18 ac__iuni 9 Mai. Cernob__l

nr. 4.19 program trimestru

anexa la dec 4.12 Registrul denumirea str__zilor 2018

anexa la dec 4.19 program trimestru

Aprilie 2018

Ordinea de zi

Aviz consultări publice

dec nr. 3.1

Propunerea subproiect (1)

dec nr. 3.2 asigurarea contribuției(2)

dec nr. 3.3 Agenția de implementare

Martie 2018

Ordinea de zi

nr. 2.1 executarea deciziilor

Anexa la dec 2.13 program trimestru

nr. 2.2 activitatea primariei 2017

nr. 2.3 executarea buget 2017

nr. 2.4 activitatea Casei de cultur__ __i __colii de Arte

nr. 2.5 ac__iuni Transnistria

nr. 2.6 modificarea dec. __nregistrarea bunurilor

nr. 2.7 __nregistrarea bunurilor imobile 2018

nr. 2.8 modif dec 2.18 lista bunuri pasibile

nr. 2.9 casare bunuri

nr. 2.10 modif taxa local__

nr. 2.11 modificare plan zonal

nr. 2.12 activit comisiei pe activitatea Vias comunal

nr. 2.13 program trimestru

Raport de activitate casa de cultură anul 2017

Raport de activitate scoala de arte Cojusna

Noiembrie 2017

Ordinea de zi

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2 taxa locala

Anexa la dec. 7.10 Programul lucr publ

Anexa la dec. 7.15 Cadastru Funciar

Anexa la dec. 7.18 program trim

Anexa 1 bugetul local pe 2018

Anexa 1 corelarea bugrtului local 2017

Anexa 2 bugetul local pe 2018

Anexa 2 corelarea bugetului local 2017

Anexa 5 bugetul local pe 2018

nr. 7.1 executarea deciziilor

nr. 7.2 aprobarea bug 1 lectura.doc2018

nr. 7.3 aprobare impozit funciar…

nr. 7.4 aprobare taxa locală

nr. 7.5 aprobare plăţi folosirea patrimoniu

nr. 7.6 aprobare plati servicii varianta fara mine-1

nr. 7.6 aprobare plati servicii varianta fara mine

nr. 7.7 corelarea. rectificarea buget

nr. 7.8 aprobare buget 2 lectura2018

nr. 7.9 plata urbanism

nr. 7.10 aprobare progr. lucrări publice

nr. 7.11 program rabia nr. 7.12 evaluarea fpc.

nr. 7.13 aprobare grafic concedii

nr. 7.14 casare bunuri

nr. 7.15 cadastru funciar

nr. 7.16 înregistrarea bunurilor imobile 2017

nr. 7.17 modif dec 2.18 lista bunuri pasibile

nr. 7.18 aprobare program trimestru

nr. 7.19.10 licitaţie nr. 7.19.11 licitaţie

nr. 7.19.12 licitaţie

nr. 7.20 modificare ştatele Casa de cultura

Octombrie 2017

ordinea de zi

nr. 6.1 rectificarea buget 2017

nr. 6.2 asistenta juridică Consiliul satesc Cojușna

nr. 6.3 abrogare 5.12 formarea bunului imobil prin separare

nr. 6.4 modificare 5.23 reprezentant judecata

nr. 6.5 modificare regimul grădiniţe 2017

nr. 6.6 notificare Oficiu dec 5.20.2 din 21.09.2017

nr. 6.5 modificare regimul grădiniţe 2017

nr. 6.4 modificare 5.23 reprezentant judecata

Septembrie 2017

Anexă la dec 5.19 program trim

nr. 5.1 executarea deciziilor

nr. 5.2 pregatirea de an de studii

nr. 5.3 regimul grădiniţe 2016

nr. 5.4 plata studii şc. arte

nr. 5.5 indemnizaţie de conduc instituţii

nr. 5.7 casare bunuri

nr. 5.8 tăierea plopi gradinita, combinat

nr. 5.9 aprobare regulament activitatea de comert-1

nr. 5.9 aprobare regulament activitatea de comert

nr. 5.10 modificare formațiuni de pompieri

nr. 5.11 trecerea teren in alt domeniu

nr. 5.12 formarea bunului imobil prin separare

nr. 5.13 iniițierea formării bunurilor imobile

nr. 5.14 înregistrarea bunurilor imobile 2017

nr. 5.15 modif dec 2.18 lista bunuri pasibile

nr. 5.16 identif teren pentru Poligon deşeuri.

nr. 5.17 obligarea cet. de a resp, regul. prot. med

nr. 5.18 activit comisiei pe Vias comunal

nr. 5.19 program trimestru

nr. 5.20.8 licitaţie

nr. 5.20.9 licitaţie

nr. 5.20.10 licitaţie

nr. 5.20.11 licitaţie

nr. 5.20.12 licitaţie

nr. 5.20.13 licitaţie

nr. 5.20.14 licitaţie

nr. 5.20.15 licitaţie

nr. 5.20.16 licitaţie

nr. 5.20.17 licitaţie

nr. 5.20.18 licitaţie

nr. 5.20.19 licitaţie

nr. 5.20.20 licitaţie

nr. 5.20.21 licitaţie locațiune

nr. 5.21 Plan Urbanistic zonal

Iunie 2017

DECIZIE nr. 4.1 din 14.06.2017 Cu privire la executarea deciziilor Consiliului sătesc Cojuşna, adoptate la şedinţa anterioară

DECIZIE nr. 4.3 din 14.05.2017 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului sătesc Cojușna nr. 7.5 din 15.12.2016

DECIZIE nr. 4.4 din 14.06.2017 Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Chişinău, Cancelaria de Stat a RM

DECIZIE nr. 4.5 din 14.06.2017 Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Chişinău, Cancelaria de Stat a RM

DECIZIE nr. 4.6 din 14.06.2017 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de canalizare, prestate consumatorilor

DECIZIE nr. 4.9 din 14.06.2017 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate

DECIZIA nr. 4.10 din 14.06.2017 Cu privire la îndeplinirea programului de profilaxie a rabiei pentru anii 2015-2020

DECIZIE nr. 4.11 din 14.06.2017 Cu privire la constituirea Comisiei Administrative de pe lîngă Primăria Cojuşna,

DECIZIE nr. 4.12 din 14.06.2017 Cu privire la constituirea Consiliului local pentru protecția drepturilor copilului

DECIZIE nr. 4.13 din 14.06.2017 Cu privire la aprobarea regulamentului de funcționare a Comisiei pentru constatarea

DECIZIE nr. 4.14 din 14.06.2017 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului nr. 2.18 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea

DECIZIE nr. 4.15 din 14.06.2017 Cu privire la aprobarea Programului de activitate pe trimestrul III al anului 2017

DECIZIE nr. 4.16.9 din 14.06.2017 Cu privire la licitați

DECIZIE nr. 4.16.10 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.11 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.12 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.13 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.14 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.15 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.16 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.17 din 14.06.2017 Cu privire la licitați

DECIZIE nr. 4.16.18 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.19 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

Anexă la Decizia nr. 4.15 din 14.06.2017

Februarie 2017

Ordinea de Zi. Sedinta extraordinara a consiliului satesc Cojusna din 14.02.2017

Anexa 1 la dec 1.2 bug local 2017

Anexa 2 la dec 1.2 bug local 2017

Anexa 3 la dec 1.2 bug local 2017

 nr. 1.2din 14.02.2017 Cu privire la corelarea bugetului Primăriei Cojuşna pentru anul 2017

 nr. 1.1din 14.02.2017 Cu privire la rectificarea bugetului local şi repartizarea soldului disponibilal Primăriei Cojușna pe anul 2017

Decembrie  2016

ordinea-de-zi

anexa-1-bug-local-2017

anexa-2-bug-local-2017

anexa-3-bug-local-2017

anexa-4-bug-local-2017

anexa-5-bug-local-2017

anexa-la-dec-7-16-programul-lucr-publ

anexa-la-dec-7-20-program-trim

anexa-nr-1-taxa-locala

anexa-nr-2-taxa-locala-pentru-unitatile-comerciale-v-finala

nr-7-1-executarea-deciziilor

nr-7-2-aprobarea-bug-1-lectura

nr-7-3-aprobare-impozit-funciar

nr-7-4-aprobare-taxa-locala

nr-7-5-aprobare-plati-folosirea-patrimoniu

nr-7-5-aprobare-plati-folosirea-patrimoniu-1

nr-7-6-aprobare-plati-servicii

nr-7-6-aprobare-plati-servicii-1

nr-7-7-rectificare-si-corelare-buget

nr-7-8-aprobare-buget-2-lectura

nr-7-9-notificare-oficiu-dec-5-18-2

nr-7-10-proprietate-privata-a-uat-cojusna

nr-7-11-corectarea-erori-cadastru

nr-7-13-modificare-tarif-deseuri

nr-7-14-evaluarea-fpc

nr-7-15-aprobare-grafic-concedii

nr-7-16-aprobare-progr-lucrari-publice

nr-7-17-aprobare-program-trimestru

nr-7-18-8-licitatie

 August 2016

 Ordinea de zinr. 5.10 rectif buget

 nr. 5.2 corelarea buget 2016

nr. 5.3 pregatirea de an de studii

nr. 5.4 indemnizaţie de conduc instituţii

nr. 5.5 regimul grădiniţe 2016

nr. 5.7 notificare 

 Anexa la dec 5.8 Regulament Combinat

Anexa dec 5.9 birou electoral

nr. 5.11 rezult reviz

nr. 5.12 Plan Urbanistic

 nr. 5.13 refuz majorare tarif canalizare Vias comunal

nr. 5.14 activitatea, demers Salubr

 nr. 5.15 plata consilieri

 nr. 5.16 modif reprezentant judecata

nr. 5.17 program trimestru

 Anexă la dec 5.17 program trim

 nr. 5.19 modif taxa locală

Anexă la dec 5.19 lista agenţi econom

 nr. 5.18.10 licitatia

nr. 5.18.12 licitatia

nr. 5.18.16 licitatia locatiune

Iunie 2016

Ordinea de zi

Proiect de Decizie nr. 4.1 Lichidarea Gimnaziului

Proiect de Decizie nr. 4.2 Reminerarea consilierilor

Mai 2016

Anexa la dec 2.6 lista agenti economici

Anexa la dec 2.10 PS Cojuşna

Anexa la dec 2.13 program trimestru

nr. 2.1 executarea deciziilor

 nr. 2.2 odihna copiilor vara

 nr. 2.3 activitatea Comisiei administrative

 nr. 2.4 activitatea Comisiei minori

 nr. 2.5 activitatea Comisiilor consultative de specialitate

 nr. 2.6 regimul de activitate a intreprinderilor comerciale

 nr. 2.7 activitatea ruta Cojusna Chisinau

 nr. 2.8 activitatea ruta locala Cojusna

 nr. 2.9 delegare reprez concurs directori institutii

 nr. 2.10 actualizarea plan strategic

 nr. 2.11 tarif canalizare Vias comunal

nr. 2.12 taxa locala

 nr. 2.13 program trimestru

nr. 2.14.15 licitatia

Ordinea de zi

Martie 2016

Descarcă  Anexa 1 la Regulament autoturis telefoane

Descarcă  Anexa 1 la regulament Casa de Cultura v. mica

Descarcă  Anexa 1 la regulament Casa de Cultura

Descarcă  Anexa 2 la Regulament autoturism telef

Descarcă  Anexa 2 la regulament Casa de Cultura

Descarcă  Anexa 3 la Regulament autoturism telef

Descarcă  Anexa la dec 1.19 program trimestru

Descarcă  Anexă la dec 1.7 lista agenţi econom

Descarcă  Anexă la dec 1.15 casare

Descarcă  Ordinea de zi Regulament autoturisme telefoane de serviciu

Descarcă  Regulament Casa de Cultură Regulament cimitir Regulament licitatie

Descarcă  Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.1 executarea deciziilor

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.2 executarea buget 2015

Descarcă Proiect de Decizier. 1.3 activitatea primariei 2015

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.4 repartizarea soldului 2015

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.5 Regulament utiliz eutoturism telef

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.6 rectificare buget

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.7 modif taxa locală

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.8 activitatea Salubr

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.9 regulament licitatie

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.10 regulament cimitire

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.11 reducere unit casa de cultura

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.12 regulament CC

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.13 plata urbanism

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.14 0.25 cota asistentă medicală

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.15 casare bunuri

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.16 Comisie privatizare

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.17 cotizatie Congresul APL

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.18 notificare Oficiu alocare gimnaziu

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.19 program trimestru

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.13 licitatia

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.21 tarif canalizare Vias comunal

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.22 tarif deseuri Salubr