scoala slid satul jojusna primaria slid

Proiecte de Decizii

Proiecte de decizii Noiembrie 2017

Ordinea de zi

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2 taxa locala

Anexa la dec. 7.10 Programul lucr publ

Anexa la dec. 7.15 Cadastru Funciar

Anexa la dec. 7.18 program trim

Anexa 1 bugetul local pe 2018

Anexa 1 corelarea bugrtului local 2017

Anexa 2 bugetul local pe 2018

Anexa 2 corelarea bugetului local 2017

Anexa 5 bugetul local pe 2018

nr. 7.1 executarea deciziilor

nr. 7.2 aprobarea bug 1 lectura.doc2018

nr. 7.3 aprobare impozit funciar…

nr. 7.4 aprobare taxa locală

nr. 7.5 aprobare plăţi folosirea patrimoniu

nr. 7.6 aprobare plati servicii varianta fara mine-1

nr. 7.6 aprobare plati servicii varianta fara mine

nr. 7.7 corelarea. rectificarea buget

nr. 7.8 aprobare buget 2 lectura2018

nr. 7.9 plata urbanism

nr. 7.10 aprobare progr. lucrări publice

nr. 7.11 program rabia nr. 7.12 evaluarea fpc.

nr. 7.13 aprobare grafic concedii

nr. 7.14 casare bunuri

nr. 7.15 cadastru funciar

nr. 7.16 înregistrarea bunurilor imobile 2017

nr. 7.17 modif dec 2.18 lista bunuri pasibile

nr. 7.18 aprobare program trimestru

nr. 7.19.1 ajutor fondul rezervă Casatorie de Aur

nr. 7.19.2 ajutor fondul rezervă Casatorie 60 ani

nr. 7.19.3 ajutor fondul rezervă act sport cult

nr. 7.19.4 ajutor fondul rezervă sanat

nr. 7.19.5 scutire de plata gradiniţă Bodrug Ana

nr. 7.19.6 scutire de plata gradiniţă Jereghi Angela

nr. 7.19.7 schimb de teren Munteanu Igor

nr. 7.19.8 schimb de teren Munteanu Igor

nr. 7.19.9 schimb de teren Madan Ana

nr. 7.19.10 licitaţie nr. 7.19.11 licitaţie

nr. 7.19.12 licitaţie

nr. 7.19.13 acordul privind locatiune

nr. 7.19.14 schimb destinatie de teren Certan Veaceslav

nr. 7.20 modificare ştatele Casa de cultura

Proiecte de decizii Octombrie 2017

ordinea de zi

nr. 6.1 rectificarea buget 2017

nr. 6.2 asistenta juridică Consiliul satesc Cojușna

nr. 6.3 abrogare 5.12 formarea bunului imobil prin separare

nr. 6.4 modificare 5.23 reprezentant judecata

nr. 6.5 modificare regimul grădiniţe 2017

nr. 6.6 notificare Oficiu dec 5.20.2 din 21.09.2017

nr. 6.5 modificare regimul grădiniţe 2017

nr. 6.4 modificare 5.23 reprezentant judecata

Proiecte de decizii Septembrie 2017

Anexă la dec 5.19 program trim

nr. 5.1 executarea deciziilor

nr. 5.2 pregatirea de an de studii

nr. 5.3 regimul grădiniţe 2016

nr. 5.4 plata studii şc. arte

nr. 5.5 indemnizaţie de conduc instituţii

nr. 5.7 casare bunuri

nr. 5.8 tăierea plopi gradinita, combinat

nr. 5.9 aprobare regulament activitatea de comert-1

nr. 5.9 aprobare regulament activitatea de comert

nr. 5.10 modificare formațiuni de pompieri

nr. 5.11 trecerea teren in alt domeniu

nr. 5.12 formarea bunului imobil prin separare

nr. 5.13 iniițierea formării bunurilor imobile

nr. 5.14 înregistrarea bunurilor imobile 2017

nr. 5.15 modif dec 2.18 lista bunuri pasibile

nr. 5.16 identif teren pentru Poligon deşeuri.

nr. 5.17 obligarea cet. de a resp, regul. prot. med

nr. 5.18 activit comisiei pe Vias comunal

nr. 5.19 program trimestru

nr. 5.20.1 defrişarea plantaţiilor perene Ritandrez

nr. 5.20.2 atrib teren propriet Manoli Nicolae

nr. 5.20.3 acceptare constructie Dumbrava

nr. 5.20.4 scutire de plata scoala de arte Ţugui

nr. 5.20.5 ajutor fondul rezervă Casatorie de Aur

nr. 5.20.6 ajutor fondul rezervă activit culturale

nr. 5.20.7 schimb de teren Munteanu Igor

nr. 5.20.8 licitaţie

nr. 5.20.9 licitaţie

nr. 5.20.10 licitaţie

nr. 5.20.11 licitaţie

nr. 5.20.12 licitaţie

nr. 5.20.13 licitaţie

nr. 5.20.14 licitaţie

nr. 5.20.15 licitaţie

nr. 5.20.16 licitaţie

nr. 5.20.17 licitaţie

nr. 5.20.18 licitaţie

nr. 5.20.19 licitaţie

nr. 5.20.20 licitaţie

nr. 5.20.21 licitaţie locațiune

nr. 5.20.22 ajutor fondul rezervă sinistrat

nr. 5.20.23 scutire de plata scoala de arte Mereuta

nr. 5.20.24 cererea cet. Madan Ana

nr. 5.20.25 cererea prealabila Robu Eugenia

nr. 5.20.26 conectare la rețea de canalizaţie

nr. 5.20.27 ajutor fondul rezervă

nr. 5.21 Plan Urbanistic zonal

Iunie 2017

DECIZIE nr. 4.1 din 14.06.2017 Cu privire la executarea deciziilor Consiliului sătesc Cojuşna, adoptate la şedinţa anterioară

DECIZIE nr. 4.3 din 14.05.2017 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului sătesc Cojușna nr. 7.5 din 15.12.2016

DECIZIE nr. 4.4 din 14.06.2017 Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Chişinău, Cancelaria de Stat a RM

DECIZIE nr. 4.5 din 14.06.2017 Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Chişinău, Cancelaria de Stat a RM

DECIZIE nr. 4.6 din 14.06.2017 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de canalizare, prestate consumatorilor

DECIZIE nr. 4.9 din 14.06.2017 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate

DECIZIA nr. 4.10 din 14.06.2017 Cu privire la îndeplinirea programului de profilaxie a rabiei pentru anii 2015-2020

DECIZIE nr. 4.11 din 14.06.2017 Cu privire la constituirea Comisiei Administrative de pe lîngă Primăria Cojuşna,

DECIZIE nr. 4.12 din 14.06.2017 Cu privire la constituirea Consiliului local pentru protecția drepturilor copilului

DECIZIE nr. 4.13 din 14.06.2017 Cu privire la aprobarea regulamentului de funcționare a Comisiei pentru constatarea

DECIZIE nr. 4.14 din 14.06.2017 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului nr. 2.18 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea

DECIZIE nr. 4.15 din 14.06.2017 Cu privire la aprobarea Programului de activitate pe trimestrul III al anului 2017

DECIZIE nr. 4.15.5 din 14.06.2017 Cu privire la cererea prealabilă a cet. Robu Eugenia

DECIZIE nr. 4.16.1 din 14.06.2017 Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de rezervă

DECIZIE nr. 4.16.2 din 14.06.2017 Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de rezervă

DECIZIE nr. 4.16.3 din 14.06.2017 Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinere în grădiniţa de copii

DECIZIE nr. 4.16.4 din 14.06.2017 Cu privire la atribuirea în proprietate a terenului aferent casei de locuit

DECIZIE nr. 4.16.6 din 14.06.2017 Cu privire la schimbarea destinației terenului agricol

DECIZIE nr. 4.16.7 din 14.06.2017 Cu privire la inițierea și formarea bunurilor imobile separate cu întocmirea planurilor

DECIZIE nr. 4.16.8 din 14.06.2017 Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile după UAT Cojușna

DECIZIE nr. 4.16.9 din 14.06.2017 Cu privire la licitați

DECIZIE nr. 4.16.10 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.11 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.12 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.13 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.14 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.15 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.16 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.17 din 14.06.2017 Cu privire la licitați

DECIZIE nr. 4.16.18 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.19 din 14.06.2017 Cu privire la licitație

DECIZIE nr. 4.16.20 din 14.06.2017 Cu privire la rezervarea locului pentru construcţia cavoului

DECIZIE nr. 4.16.21 din 14.06.2017 Cu privire la amplasarea stației pentru pietoni

DECIZIE nr. 4.16.22 din 14.06.2017 Cu privire la racordarea la sistemul de canalizare din teritoriul s. Cojușna, r-nul Strășeni

Anexă la Decizia nr. 4.15 din 14.06.2017

Februarie 2017

Ordinea de Zi. Sedinta extraordinara a consiliului satesc Cojusna din 14.02.2017

Anexa 1 la dec 1.2 bug local 2017

Anexa 2 la dec 1.2 bug local 2017

Anexa 3 la dec 1.2 bug local 2017

Proiect DECIZIE nr. 1.2din 14.02.2017 Cu privire la corelarea bugetului Primăriei Cojuşna pentru anul 2017

ProiectDECIZIE nr. 1.1din 14.02.2017 Cu privire la rectificarea bugetului local şi repartizarea soldului disponibilal Primăriei Cojușna pe anul 2017

Decembrie  2016

Descarca ordinea-de-zi

Proiect de decizie anexa-1-bug-local-2017

Proiect de decizie anexa-2-bug-local-2017

Proiect de decizie anexa-3-bug-local-2017

Proiect de decizie anexa-4-bug-local-2017

Proiect de decizie anexa-5-bug-local-2017

Proiect de decizie anexa-la-dec-7-16-programul-lucr-publ

Proiect de decizie anexa-la-dec-7-20-program-trim

Proiect de decizie anexa-nr-1-taxa-locala

Proiect de decizie anexa-nr-2-taxa-locala-pentru-unitatile-comerciale-v-finala

Proiect de decizie nr-7-1-executarea-deciziilor

Proiect de decizie nr-7-2-aprobarea-bug-1-lectura

Proiect de decizie nr-7-3-aprobare-impozit-funciar

Proiect de decizie nr-7-4-aprobare-taxa-locala

Proiect de decizie nr-7-5-aprobare-plati-folosirea-patrimoniu

Proiect de decizie nr-7-5-aprobare-plati-folosirea-patrimoniu-1

Proiect de decizie nr-7-6-aprobare-plati-servicii

Proiect de decizie nr-7-6-aprobare-plati-servicii-1

Proiect de decizie nr-7-7-rectificare-si-corelare-buget

Proiect de decizie nr-7-8-aprobare-buget-2-lectura

Proiect de decizie nr-7-9-notificare-oficiu-dec-5-18-2

Proiect de decizie nr-7-10-proprietate-privata-a-uat-cojusna

Proiect de decizie nr-7-11-corectarea-erori-cadastru

Proiect de decizie nr-7-13-modificare-tarif-deseuri

Proiect de decizie nr-7-14-evaluarea-fpc

Proiect de decizie nr-7-15-aprobare-grafic-concedii

Proiect de decizie nr-7-16-aprobare-progr-lucrari-publice

Proiect de decizie nr-7-17-aprobare-program-trimestru

Proiect de decizie nr-7-18-1-ajutor-fondul-rezerva-sanat

Proiect de decizie nr-7-18-1-ajutor-fondul-rezerva-sanat-1

Proiect de decizienr-7-18-2-ajutor-fondul-rezerva-fam-social-vulnerabila

Proiect de decizie nr-7-18-3-ajutor-fondul-rezerva-activit-sport-cultur

Proiect de decizie nr-7-18-3-ajutor-fondul-rezerva-activit-sport-cultur-1

Proiect de decizie nr-7-18-4-ajutor-fr-casatorie-aur

Proiect de decizie nr-7-18-4-ajutor-fr-casatorie-aur-1

Proiect de decizie nr-7-18-5-scutire-de-plata-scoala-de-arte-tugui

Proiect de decizie nr-7-18-6-scutire-de-plata-gradinita-bivol-elena

Proiect de decizie nr-7-18-7-v-c-teren-aferent-certan-a

Proiect de decizie nr-7-18-8-licitatie

Proiect de decizie nr-7-18-9-cererea-prealabila-robu-eugenia

Proiect de decizie nr-7-18-10-formarea-bunurilor-imobile

Proiect de decizie nr-7-18-11-cererea-prealabila-robu-eugenia

Proiect de decizie nr-7-18-11-cererea-prealabila-robu-eugenia-1

Proiect de decizienr-7-18-12-schimb-destinatie-de-teren-dimitrenco

Proiect de decizie nr-7-18-13-schimb-destinatie-de-teren-dolinta-ala

Proiect de decizie nr-7-18-13-schimb-destinatie-de-teren-dolinta-ala-1

Proiect de decizie nr-7-18-14-schimb-destinatie-de-teren-vesma-teh

Proiect de decizie  nr-7-18-15-tutela-raiu-elena

Proiect de decizie nr-7-18-16-scutire-de-plata-gradinita-botnau-oleg

Proiect de decizie nr-7-18-17-conectare-la-retea-de-canalizatie

 

August 2016

Proiect de decizie Ordinea de zinr. 5.10 rectif buget

Proiect de decizie nr. 5.2 corelarea buget 2016

Proiect de decizie nr. 5.3 pregatirea de an de studii

Proiect de decizie nr. 5.4 indemnizaţie de conduc instituţii

Proiect de decizie nr. 5.5 regimul grădiniţe 2016

Proiect de decizie nr. 5.7 notificare 

Proiect de decizie Anexa la dec 5.8 Regulament Combinat

Proiect de decizie Anexa dec 5.9 birou electoral

Proiect de decizie nr. 5.11 rezult reviz

Proiect de decizie nr. 5.12 Plan Urbanistic

Proiect de decizie nr. 5.13 refuz majorare tarif canalizare Vias comunal

Proiect de decizie nr. 5.14 activitatea, demers Salubr

Proiect de decizie nr. 5.15 plata consilieri

Proiect de decizie nr. 5.16 modif reprezentant judecata

Proiect de decizie nr. 5.17 program trimestru

 Anexă la dec 5.17 program trim

Proiect de decizie nr. 5.19 modif taxa locală

Anexă la dec 5.19 lista agenţi econom

Proiect de decizie nr. 5.18.1 formarea bunurilor terenuri

Proiect de decizie nr. 5.18.2 radierea inscrierii teren

Proiect de decizie nr. 5.18.3 v.c.teren aferent Certan A

Proiect de decizie nr. 5.18.4 modif.terenului grădini Mindrescu

Proiect de decizie nr. 5.18.5 corect titlu

Proiect de decizie nr. 5.18.6 edificarea monumentului Lomtadze

Proiect de decizie nr. 5.18.7 privatizarea apartam. Mursa

Proiect de decizie nr. 5.18.8 ajutor fondul rezervă s.vulnerabil

Proiect de decizie nr. 5.18.9 ajutor FR căsătorie aur

Proiect de decizie nr. 5.18.10 licitatia

Proiect de decizie nr. 5.18.12 licitatia

Proiect de decizie nr. 5.18.13 ajutor fondul rezervă sanatate

Proiect de decizie nr. 5.18.14 scutire de plata gradiniţă Bicos

Proiect de decizie nr. 5.18.15 atrib teren propriet Balinsca

Proiect de decizie nr. 5.18.16 licitatia locatiune

 

 

Iunie 2016

Ordinea de zi

Proiect de Decizie nr. 4.1 Lichidarea Gimnaziului

Proiect de Decizie nr. 4.2 Reminerarea consilierilor

Mai 2016

Anexa la dec 2.6 lista agenti economici

Anexa la dec 2.10 PS Cojuşna

Anexa la dec 2.13 program trimestru

Proiect de decizie nr. 2.1 executarea deciziilor

Proiect de decizie nr. 2.2 odihna copiilor vara

Proiect de decizie nr. 2.3 activitatea Comisiei administrative

Proiect de decizie nr. 2.4 activitatea Comisiei minori

Proiect de decizie nr. 2.5 activitatea Comisiilor consultative de specialitate

Proiect de decizie nr. 2.6 regimul de activitate a intreprinderilor comerciale

Proiect de decizie nr. 2.7 activitatea ruta Cojusna Chisinau

Proiect de decizie nr. 2.8 activitatea ruta locala Cojusna

Proiect de decizie nr. 2.9 delegare reprez concurs directori institutii

Proiect de decizie nr. 2.10 actualizarea plan strategic

Proiect de decizie nr. 2.11 tarif canalizare Vias comunal

Proiect de decizie nr. 2.12 taxa locala

Proiect de decizie nr. 2.13 program trimestru

Proiect de decizie nr. 2.14.1 ajutor fondul rezervă sanatate

Proiect de decizie nr. 2.14.2 nu se acorda ajutor fondul rezervă

Proiect de decizie nr. 2.14.3 ajutor fondul rezervă sanatate

Proiect de decizie nr. 2.14.4 ajutor fondul rezervă sanatate

Proiect de decizie nr. 2.14.5 ajutor fondul rezervă sanatate

Proiect de decizie nr. 2.14.6 ajutor fondul rezervă deces

Proiect de decizie nr. 2.14.7 ajutor fondul rezervă activit culturale

Proiect de decizie nr. 2.14.8 ajutor fondul rezervă aniversare

nr. 2.14.9 ajutor fondul rezervă placa comemorativa

nr. 2.14.10 scutire de plata gradiniţă Verdes

nr. 2.14.11 scutire de plata gradiniţă Bivol Anna

nr. 2.14.12 statut de parc

nr. 2.14.13 atrib teren propriet Tocarciuc

nr. 2.14.14 inregistrare teren

nr. 2.14.15 licitatia

nr. 2.14.16 modif destin teren. Dolinţa Alla

nr. 2.14.17 modif destin teren. Vesma Teh

Ordinea de zi

Martie 2016

Descarcă  Anexa 1 la Regulament autoturis telefoane

Descarcă  Anexa 1 la regulament Casa de Cultura v. mica

Descarcă  Anexa 1 la regulament Casa de Cultura

Descarcă  Anexa 2 la Regulament autoturism telef

Descarcă  Anexa 2 la regulament Casa de Cultura

Descarcă  Anexa 3 la Regulament autoturism telef

Descarcă  Anexa la dec 1.19 program trimestru

Descarcă  Anexă la dec 1.7 lista agenţi econom

Descarcă  Anexă la dec 1.15 casare

Descarcă  Ordinea de zi Regulament autoturisme telefoane de serviciu

Descarcă  Regulament Casa de Cultură Regulament cimitir Regulament licitatie

Descarcă  Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.1 executarea deciziilor

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.2 executarea buget 2015

Descarcă Proiect de Decizier. 1.3 activitatea primariei 2015

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.4 repartizarea soldului 2015

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.5 Regulament utiliz eutoturism telef

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.6 rectificare buget

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.7 modif taxa locală

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.8 activitatea Salubr

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.9 regulament licitatie

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.10 regulament cimitire

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.11 reducere unit casa de cultura

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.12 regulament CC

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.13 plata urbanism

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.14 0.25 cota asistentă medicală

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.15 casare bunuri

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.16 Comisie privatizare

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.17 cotizatie Congresul APL

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.18 notificare Oficiu alocare gimnaziu

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.19 program trimestru

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.1 ajutor fondul rezervă multi copii

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.2 ajutor fondul rezervă sanatate

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.3 ajutor fondul rezervă sanatate

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.4 ajutor fondul rezervă sanatate

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.5 ajutor fondul rezervă fam soc vulner

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.6 scutire de plata gradiniţă Modirca

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.7 scutire de plata gradiniţă Galuşca

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.8 scutire de plata gradiniţă Nani Liudmila

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.9 comodat Salubr

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.10 ajutor fondul rezervă activit culturale

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.11 ajutor fondul rezervă activit culturale

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.12 aprob schema Dimitrenco

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.13 licitatia

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.14 schimb de teren Boscaneanu

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.15 constructia cavoului Samoila Octavian

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.16 corect titlu nr. 1.20.17 micşor taxa locala

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.18 ajutor fondul rezervă

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.19 scutire de plata gradiniţă Talmatchi

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.20 conflict religios

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.20.21 inregistrare teren Dumbrava

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.21 tarif canalizare Vias comunal

Descarcă Proiect de Decizie nr. 1.22 tarif deseuri Salubr