scoala slid satul jojusna primaria slid

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (cadre)

Primăria satului Cojuşna

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist în Primăria s. Cojuşna.

Scopul general al funcţiei: Elaborarea și promovarea proiectelor de investiții pentru dezvoltarea economico-socială a localității.

Sarcinile de bază:

1.​ Identificarea surselor de finanțare internă și externă, pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor investiționale pentru dezvoltarea economico-socială alocalității;

2.​ Elaborarea propunerilor și proiectelor propriu-zise pentru dezvoltarea economico-socială a localității, cu promovarea lor ulterioară;

3.​ Monitorizarea și evaluarea proiectelor implementate;

4.​ Prezentarea, periodică, consiliului și primarului, a rapoartelor asupra realizării activităților ce țin de procesul de elaborare și implementare a proiectelor investiționale;

5.​ Participarea, din numele primăriei, la conferințele, seminarele și instruirile pe problemele ce țin de elaborarea și promovarea proiectelor de investiții pentru dezvoltarea economico-socialăa populației;

6.​ Îndeplinirea şi altor sarcini, prevăzute de lege sau încredinţate de către primar.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

​ deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

​ posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

​ neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare.

Experienţă profesională: - minimum 3 ani în domeniu.

Cunoştinţe:

-​ Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;

-​ Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet şi alte programe.

-​ Cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat, a limbii ruse la nivel avansat (citit, scris, vorbit);

Abilităţi:

- De management, planificare, organizare şi coordonare;

-​ De instruire, motivare şi control; De analiză şi sinteză;

-​ De lucru cu informaţia şi elaborare a documentelor;

-​ De comunicare corectă, coierentă şi eficientă (verbală şi scrisă);

-​ De aplanare a situaţiilor de conflict şi soluţionare a problemelor;

-​ De mobilizare şi desfăşurare a lucrului în echipă; De desfăşurare a negocierilor;

-​ De utilizare a mijloacelor tehnice de birou

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, capacitatea de a lucra în grup, idei noi, spirit de iniţiativă, respect faţă de oameni, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, rezistenţă, rezistenţă la efort şi stres, dezvoltare profesională continuă

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/ Dosarul de concurs:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) certificatul medical, după caz;

f) cazierul judiciar

 

data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs 15.03.2018

tel. de contact – 023742238; adresa poştală – str. Mihai Viteazul, 225

persoana de contact – Svetlana Fulga